fbpx

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

DIN MULTIMAND

Algebehandling af tag op til 200 m2 i grundplan, pris fra 1000 kr. (max 3 meter til tagrende)
Algebehandling af fliser/garanti behandling
Priser udover 200 m2 5 kr. pr. m2
Fliserens fra 1.600 kr. for de første 80 m2 herefter 20 kr. pr. m2

Mulighed for tilkøb:
Algebehandling 5 kr. pr. m2
Imprægnering 25 kr. pr. m2 med mulighed for tilkøb af op til 15 års garanti*
Fugesand – Hør efter pris.
*læs handelsbetingelserne

Handels- og leveringsbetingelser

Din Multimand
CVR nr.: 39961172
Kongeåparken 56
6580 Vamdrup
Tlf.: 2571 4717
Mail: Kontakt@Dinmultimand.dk
Hjemmeside: www.Dinmultimand.dk

Handelsbetingelser for Din Multimand er senest opdateret den 1. januar 2019

Handels- og leveringsbetingelser

1. Ordrebekræftelse

1.1 En aftale mellem Kunde og Din Multimand anses først for være indgået, når Din Multimand har fremsendt en ordrebekræftelse, eller personalet fra Din Multimand bekræfter din bestilling over telefon. Oplyser Kunden forkert e-mail eller ingen e-mail ved bestilling, får Kunden ingen ordrebekræftelse, men Kunden er fortsat bundet og underlagt disse handels- og leveringsbetingelser. Får man ingen ordrebekræftelse, men ønsker en, bedes man rette henvendelse til Din Multimand.
1.2 Annullering eller ændring af ordren kan herefter kun ske med Din Multimand’s skriftlige accept. Alle ordre er bindende i 6 måneder og kan derfor tidligst efter 6 måneder annulleres.

2. Priser

2.1 Alle anførte priser er inkl. moms
2.2 Den endelige pris vil fremgå af Din Multimand’s kvittering og prisen er iberegnet gældende moms, afgifter og andre gebyrer.
2.3 Din Multimand forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser for IKKE leverede ydelser i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændring i arbejdslønninger eller lignende forhold.

3. Betaling

3.1 Betaling sker kontant på dagen eller fakturaen betales med påførte faktura nummer via netbank. Betalingsfristen er på netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.
3.2 Betaler Kunden ikke købesummen i rette tid, kan Din Multimand fra forfaldsdagen pålægge et rykkergebyer på 100,00 kr. pr. rykker.

4. Levering af ydelse

4.1 Din Multimand kører normalt i hele Danmark. Forudsat at det er rentabelt.
4.2 Leveringsstedet er den adresse, der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.
4.3 Ved fliserensning er det Kundens ansvar, at blomster er fjernet eller afdækket, hvis det ikke må rammes af desinficerings væsken. Skulle der stå havemøbler eller andet, som gør det besværligt at komme til, er det Kundens ansvar at fjerne dette.
4.4 Ved fliserens tages der vand ude hos Kunden i Kundens udendørs vandhane. Der tages også strøm hos Kunden. Hvis det er påkrævet. Kunden kan ikke opkræve Din Multimand for hverken vand eller el.
4.5 Ved algebehandling og/eller fliserens af fliser er det Kundes ansvar at rydde fliserne, således de er til at komme til, det gælder både havemøbler, krukker og lignende. Ligeledes kante græsset af og feje det værste mos/sand væk, for at få det bedst mulige resultat.
4.6 Vi leverer/udfører 95% af alle ordre indenfor de første 3 måneder. I enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er over 6 måneder kan Kunden annullere uden omkostninger.
4.7 Leveringstiderne er angivet omtrentligt og er ikke bindende, med mindre andet er skriftligt angivet i ordrebekræftelsen.
4.8 Din Multimand er desuden berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Din Multimand ikke er herre over, jf. I øvrigt pkt. 8

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må IKKE udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at Kunden senest ved bestilling af Din Multimand’s ydelser har sikret Dem, at Deres tagrender leder spildevandet direkte i den offentlige kloak, som sender vandet videre til rensningsanlægget.
De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved Deres hjemkommune, eller De kan tjekkes Deres BBR.
5.1.1 Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset Kunden underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender Kunden at ville holde Din Multimand erstatningsfri for ethvert krav, der måtte opstå mod Din Multimand i denne anledning. Ligeledes erkender Kunden at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Din Multimand.
5.2 Skulle Kunden have vandafledning til faskiner eller er usikker på, hvor vandet ledes hen, kan der påsættes støvsuger, som suger vandet op. Hvis der skal kobles støvsuger på, pålægges der et gebyr på 500 kr. inkl. moms.
5.3 Ved algebehandling af tag/fliser er det vigtigt, at kunden oplyser, hvis der er bassin med fisk. Det er Kundens ansvar at vurdere, om algebehandling tæt på bassin er muligt. Det er meget vigtigt, at produkterne ikke kommer i bassinet. Dermed er det også Kunden, der er ansvarlig for at frakoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter.
5.4 Kunden er selv ansvarlig for at neddække evt beplantning, som kan tage skade af algebehandling. Produkterne påføres tag/fliser på den mest ansvarlige måde, men små vindstød kan få skummet til at flyve i den forkerte retning og dermed ramme beplantning.
5.5 Kunden bedes oplyse, hvis der er kloak/dræn på grunden, som let stoppes til, således Din Multimand kan tage højde for dette. Skulle kloak/dræn stoppes, da kan Din Multimand ikke holdes ansvarlig for dette og det er Kundens eget ansvar at få kloak/dræn renset.

6. Erstatningsansvar/følgeskader

6.1 Din Multimand er ikke erstatningsansvarlig overfor nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale.
6.2 Din Multimand er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader efter en algebehandling, fliserens eller imprægnering. Det er udelukkende Kundens egen vurdering, om taget eller fliserne tåler algebehandling eller fliserens. Din Multimand kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuelle overfladeskader eller lignende på fliser.
6.3 Din Multimand er ikke erstatningsansvarlig for eventuel udskridning af fliser.
6.4 Din Multimand er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle genstande, såsom havemøbler, krukker og lignende.

7. Reklamation/Garanti

7.1 Krav vedrørende forsinkelser, mangler, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsendes skriftligt til Din Multimand senest 48 timer efter ydelsen er udført. Der kan først reklameres over algebehandling tidligst 6 måneder efter udførelsens dato, og det er et krav at Kunden har før- og efter billeder, før billederne må senest være taget 3 dage efter algebehandlingen. Billederne skal være datomærket.
7.2 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt, at Kunde får fliserne algebehandlet minimum 1 gang om året hos Din Multimand. Vores garanti på 15 år er en garanti mod flisepest på fliserne. Husk altid at gemme fakturer på algebehandling + fliserensen, da vi kun gemmer fakturer i 5 år.
7.3 I tilfælde af at virksomheden skulle blive solgt, vil garantien følge den nye ejer. I tilfælde af at virksomheden skulle lukke vil evt. rest garanti bortfalde.

8. Force Majeure

8.1 Din Multimand er berettiget til at udskyde/annullere aftalte levering af ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende eller forsinket levering, som helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger uden for Din Multimand`s rimelige kontrolmuligheder. Dette kan for eksempel være pga. offentlige restriktioner, import- og eksportforbud, vejrligs forhold (fx skybrud, orkan og lignende), som ikke kunne være forudset af hverken Din Multimand eller Kunde på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9. Persondata

9.1 Din Multimand register og behandler personoplysninger i overensstemmelse med til enhver tids gældende regler herfor.

Kontakt os

Vi er her ikke lige nu, men send en mail og vi svarer asap.